مشخصات فردی
نام:سیدعلیرضا سیدمحمدی
تاریخ تولد:3 تیر 1358
جنسیت:مرد - مجرد
محل سکونت:ایران - اهواز
درباره من:کتاب های چاپ شده
1. تجزیه و تحلیل طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی و دامپروری بر مبنای نرم افزار Sas (Ver 9)
(مهندس محمد خیاط، دکتر شهرام لک، سیدعلیرضا سیدمحمدی، مهندس معصومه گوهری و مهندس محمد مهدی مطیعی

2. روش های پیشرفته آماری در علوم کشاورزی (با استفاده از نرم افزارهای Minitab، Spss، Sas و Path)
دکتر طیب ساکی نژاد و سیدعلیرضا سیدمحمدی

3. پرسش های پایان ترم آمار و احتمالات کشاورزی دانشگاه پیام نور با پاسخ تشریحی
سیدعلیرضا سیدمحمدی، مهندس نسرین سادات سیدمحمدی و دکتر مهدی متقی

4. مباحث نوین در علوم کشاورزی
دکتر طیب ساکی نژاد، سیدعلیرضا سیدمحمدی، مهندس شاهین انصاری دوست و مهندس غلامحسین حاجی شرفی

5. بذرها، اصول حفاظت و پرورش آنها
دکتر طیب ساکی نژاد، دکتر مانی مجدم و سیدعلیرضا سیدمحمدی

6. مروری بر طرح و آزمایش های کشاورزی، با تأکید بر آزمون دکترا
سیدعلیرضا سیدمحمدی، مهندس صفورا کیانی و مهندس نسرین سادات سیدمحمدی

7. آشنایی با نرم افزار Minitab.14 و کاربرد آن در آمار، بیومتری و طرح های کشاورزی
سیدعلیرضا سیدمحمدی و دکتر مجتبی علوی فاضل

8. کیفیت و ارزش تکنولوژیکی گندم
دکتر مهدی متقی، دکتر طیب ساکی نژاد و سیدعلیرضا سیدمحمدی

9. تجزيه و تحليل آزمایش های کرت خرد شده در پژوهش هاي كشاورزي با نرم افزار SAS (Ver 9.2)
سیدعلیرضا سیدمحمدی، مهندس محمد خیاط، دکتر شهرام لک، دکتر مجتبی علوی فاضل و مهندس نسرین سادات سیدمحمدی

10. کاربرد نرم افزار SAS (Ver 9.2) در تجزیه و تحلیل آزمایش های تجزیه مرکب و طرح های بلوک ناقص
دکتر شهاب خاقانی، سیدعلیرضا سیدمحمدی، مهندس محمد خیاط و مهندس نسرین سادات سیدمحمدی

11. مبانی ژنتیک مولکولی
دکتر شهاب خاقانی، مهندس علیرضا حبیب زاده، سیدعلیرضا سیدمحمدی و دکتر محمدرضا دادنیا

12. آزمایشگاه ژنتیک
دکتر شهاب خاقانی و سیدعلیرضا سیدمحمدی


کتاب های در دست چاپ
نکات کلیدی طرح و آزمایش های کشاورزی
دکتر مجتبی علوی فاضل، سیدعلیرضا سیدمحمدی و مهندس محمد خیاط

راهنمای انجام تجزیه و تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای زراعت
سیدعلیرضا سیدمحمدیمقاله ها
2 مقاله ی ISI
8 مقاله ی علمی پژوهشی
24 مقاله ی ارائه شده در کنگره و همایش های ملی یا بین المللی
11 مقاله ی ارائه شده در همایش های منطقه ای
مشخصات تماس
شناسه Gmail:seyedmohammadi.ali
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:اصلاح نباتات
حرفه
شغل:مدرس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
علایق
ورزشهای مورد علاقه:بوکس و فوتبال